Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

TEFSI workshop 4Centrum pro otázky životního prostředí hostilo třídenní mezinárodní workshop, během kterého se účastníci mohli seznámit s inovativními výukovými metodami s cílem obohatit kurzy na UK v oblasti udržitelných potravinových systémů. Workshop se konal ve dnech 19.–21. února 2020 pod vedením přednášejících z několika evropských univerzit z Dánska, Německa, Francie a Itálie jako součást projektu TEFSI financovaného z programu Erasmus+.

 

 

TEFSI workshop 2TEFSI podporuje spolupráci 9 evropských univerzit, které vytvářejí, implementují a dále šíří inovativní výukové přístupy, materiály, metody a nástroje vztahující se k různým aspektům udržitelnosti potravinových systémů. Projekt tím zvyšuje povědomí přednášejících na vysokých školách ohledně potřeby zahrnutí udržitelnosti do jejich každodenní výuky v oblastech výživy člověka, potravinářství, zemědělství a dalších relevantních oblastech. Projekt momentálně běží a bude pokračovat do srpna 2021. Na webových stránkách projektu jsou k dispozici již některé výstupy projektu - například příručka obsahující inovativní metody z partnerských univerzit (TEFSI Hanbook: Impulses for Innovative Teaching) - a další materiály budou přidávány během následujících měsíců.