Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Zpráva projektu INHERIT „Five-Country Survey Report“, zkoumá postoje, preference a chování obyvatel České republiky, Lotyšska, Portugalska, Španělska a Velké Británie v souvislosti se spotřebou potravin, fyzickou aktivitou a energeticky úsporným bydlením. Vychází z dotazníkového šetření z roku 2018, kterého se zúčastnilo celkem 10 288 respondentů. Výzkum zkoumá, jaký efekt by mohly mít finanční pobídky a poskytnutí informací na ochotu změnit životní styl, aby byl zdravější a udržitelnější. Celá zpráva v angličtině je ke stažení zde