Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

25 letCentrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy disponuje bohatými zkušenostmi na poli výzkumu a univerzitního vzdělávání. Naši pracovníci jsou experty ve svých oborech a výsledky jejich vědecké práce jsou hojně uplatňovány na národní i mezinárodní úrovni. Zdroje pro vědecké aktivity Centra jsou získávány z národních a mezinárodních grantů (např. Rámcové programy Evropské unie).

Centrum se aktivně podílí na univerzitní výuce, a to jak přednáškami, tak vedením diplomních prací a doktorských studentů. Mezi další činnosti patří poradní a expertní podpora rektorovi a představitelům Univerzity, tvorba interdisciplinární spolupráce ve výuce týkající se otázek životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci fakult a součástí Univerzity. Samozřejmě neopomíjí spolupráci s dalšími vysokými školami a vytváří mezinárodní spolupráci v rámci výukové a výzkumné aktivity, do kterých přináší inovativní myšlení.

V neposlední řadě naši pracovníci pomáhají iniciovat vznik studijních programů, oborů a předmětů, spolupracují při jejich akreditaci a vytvářejí témata bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací reagující na aktuální dění, a to napříč jednotlivými fakultami Univerzity. Centrum rozvíjí odborný dialog vydáváním vlastních publikací a periodik.